برآورد نسبت عمق‌های مزدوج پرش نوع B بر روی بستر صاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

     پرش نوع B به پرشی اطلاق می­شود که ابتدای آن در کانال بالادست با شیب مثبت و انتهای طول غلتابی در کانال پایین­دست با کف افقی قرار گیرد. پیش­بینی وقوع این نوع پرش و تعیین مشخصات آن از جمله تعیین نسبت اعماق مزدوج به طراحی مناسب دیواره­های حوضچه آرامش پایین دست کمک خواهد کرد. به دلیل تأثیر مؤلفه وزن مایع و عدم محاسبه دقیق آن، امکان استفاده از معادله مومنتم به­منظور استخراج رابطه ای برای نسبت عمق های مزدوج پرش نوع B نمی­باشد. در این مقاله با استفاده از تئوری باکینگهام و  نظریه خود- تشابهی ناقص و به­کار بردن متغیر k، اختلاف تراز سطح بالادست و پائین دست پرش، که برای اولین بار استفاده شده است رابطه بدون بعدی شامل پارامترهای بدون بعد M و N به دست آمد. مزیت استفاده از متغیر k این استکه رابطه به شیب تندآب وابسته نیست. نتایج نشان داد که این رابطه برای کلیه شیب­های تندآب صادق بوده و عدم قطعیت آن در محدوده 15± درصد می­باشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Sequent Depth Ratio of a B-Jump on the Smooth Bed

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Shokrian
  • Mahmood Shafaeebajestan
چکیده [English]

     B-jump is defined as the jump having the toe section located on a positively sloping upstream channel and the roller end on a downstream horizontal channel.predicting the occurrence of such jump and determination of the sequent depth can help the engineer to better design the stilling basin’s wall. This is because the component of water weight within the jump can not be neglected and it is too difficult to calculate accurately. Therefore the sequent depth ratio relation can not be developed by using the momentum equation then experimental based formula should be used. In this paper first a literature reveiw is conducted then by applying the П-theorm and defining new variable of , k , which is the upstream and downstream jump water surface elevation difference, a non dimensional relation was developed, which is not dependet on slope. To verify such relation an extensive experimental tests was conducted. By using the SPSS software an experesion was developed which show the new formula can be applied for all range of chute slope. Comparison of previous relations with our relation show that the new relation can predict the sequent depth more accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B- jump
  • Energy dissipation
  • Chute