بررسی ‎مشخصات ‎‎پرش‎هیدرولیکی‎ در ‎حوضچه‎آرامش ‎واگرای ‎ناگهانی ‎با‎ بستر‎زبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

     حوضچه‌های آرامش با بازشدگی ناگهانی از جمله سازه‌های مستهلک کننده انرژی است که با ایجاد پرش هیدرولیکی بخش مهمی از انرژی آب را با عمق مزدوج کمتر ولی با طول بیشتری مستهلک می‌کنند. این سازه‌ها در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کاربرد فراوانی دارند. از طرفی چون زبری می‌تواند هم باعث کاهش عمق پایاب مورد نیاز و هم طول پرش گردد و میزان تأثیر این ترکیب  تاکنون مورد مطالعه قرارنگرفته است، این تحقیق انجام شد. در این مطالعه با انجام آزمایش‌هائی در یک فلوم نسبتاً بزرگ به عرض 8/0 و طول 12 متر تأثیر زبری های بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی با نسبت بازشدگی 33/0 و در محدوده  اعداد فرود بین 2 تا 10 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حوضچه آرامش واگرای ناگهانی زبر، باعث ایجاد پرش نامتقارن قوی تر نسبت به پرش واگرای صاف شده، عمق مزدوج را به طور متوسط به میزان 53 درصد کاهش و راندمان پرش را  نسبت به پرش کلاسیک به طور متوسط به میزان 25درصد افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydraulic Jump Characteristics at Roughened Bed of Sudden Expansion Stilling Basin

نویسندگان [English]

  • Kobra Neysi 1
  • Mahmood Shafaeebajestan 2
  • mehdi Ghomeshi 1
  • SeyedMahmood Kashefipoor 1
چکیده [English]

     Stilling basins of sudden expansion are one of the energy dissipater structures which can dissipate most of the kinetin energy of the flow through hydraulic jump. In this structure the sequent depth ratio is less and the jump length is more than in classical jump. Since the roughening on the stilling bed can reduce both sequent depth ratio and jump length and its effect have not been investigated before, this study was conducted. In this study many tests are conducted in a relatively large flume size of 80 centimeter wide and 12 meter length. The sudden expansion ratio was 0.33 and tests were conducted for Froude numbers in the range of 2-10. The final results of this study show that for roughened bed sudden expansion stilling basin, the sequent depth ratio is 53 percent and the jump length was found to be 25 lower than in classical jump.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Hydraulic jump
  • Stilling basin
  • Abruptly expansion
  • Roughened bed