بررسی هیدرولیک جریان میرا درخطوط لوله انشعابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     هرگونه تغییر در میزان دبی خط لوله که در اثر بسته شدن شیر یا خاموش شدن پمپ ایجاد می­گردد، باعث نوسان در میزان سرعت و فشار جریان گردیده و در نتیجه سبب وقوع جریان میرا در سیستم انتقال آب می­شود. این جریان باایجاد موج­هایسریعوزودگذرموجب خطراتگوناگونی می­شود. برای بررسی هیدرولیک جریان­های میرا در خطوط لوله دارای انشعاب، مدلی مرکب از یک مخزن، لوله­ پلی­اتیلن و شیر قطع و وصل در آزمایشگاه مدل­های فیزیکی و هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ساخته شد. آزمایش­ها در نسبت­های مختلف طول و قطر انشعاب به خط اصلی و در دبی ثابت 4 لیتر بر ثانیه انجام گرفت. ­با استفاده از داده­های به­دست آمده از مبدل­های فشاری نصب شده در نقاط مختلف مدل­ چگونگی تغییر شکل و میرا شدن موج فشاری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن در نمودارهایی ارائه گردید. با توجه به اینکه مقدار فشارهای حداکثر و حداقل پشت انشعاب به میزان قابل توجهی نسبت به حالت بدون انشعاب کاهش می­یابد لذا روابطی جهت پیش­بینی فشارهای کمینه و بیشینه بعد از انشعاب نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Transient Flow in Branching Pipes

نویسندگان [English]

  • Hamid Taebi 1
  • Manoochehr FathiMoghadam 2
چکیده [English]

     Any change in the pipe discharge, caused by valve closure or shutting off the pump, results in fluctuations in velocity and pressure of the flow; which develops transient flow in the water conveyance system. This flow causes various risks by creating rapid and short waves. A model composed of a reservoir, a polyethylene pipe and check valve was made to examine hydraulic transient flow in branched pipe lines. The model was made in the laboratory of hydraulic and physical models of water science faculty in Shahid Chamran university. The experiment were done on different length and diameter ration of branch to mainline in a constant discharge of 4 lit/s. the data acquired of installed pressure transducers in different points of the model were used to demonstrate how pressure wave transformed and became transient and the results are presented in the following diagrams. As maximum and minimum pressures downstream the branches decrease significantly in compare with the system without branching, some equations were proposed for estimating the maximum and minimum pressures downstream the branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transient flow
  • Branching pipes
  • Pressure wave
  • water hammer