مقایسه توپوگرافی بستر برای سری آبشکن‌های نفوذپذیر و نفوذناپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

استفاده از آبشکن‌ها یکی از روش‌هایی است که به طور معمول برای حفاظت از سواحل و به منظور ساماندهی در دهه‌های اخیر در رودخانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در واقع آبشکن‌ها با‌ اصلاح شرایط هیدرولیکی جریان، قدرت فرسایشی آب و توان حمل رسوبی را در فاصله دو آبشکن کاهش داده و زمینه رسوب‌گذاری و تثبیت کناره‌های رودخانه را فراهم می‌آورند. با ساخت آبشکن شرایط جدیدی در رودخانه ایجاد می‌شود که منجر به آبشستگی اطراف دماغه آبشکن‌ها می‌گردد. با اطلاع از میزان آبشستگی و الگوی جریان اطراف آبشکن‌ها می‌توان طراحی آبشکن را با دقت بیشتری انجام داد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی آبشستگی و رسوب‌گذاری اطراف سری آبشکن‌هاپرداخته شده است. آزمایش‌ها در شرایط آب زلال و با آبشکن‌های با درصدهای نفوذپذیری 0درصد (بسته) تا 50 درصددرون فلومی به عرض 56/0 متر و طول 3/7 متر و ارتفاع 6/0 متر انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد نفوذپذیری، حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن‌ اول به میزان 75 درصد کاهش پیدا کرد و همین‌طور میزان حجم رسوب‌گذاری بین آبشکن‌ها با افزایش نفوذپذیری آبشکن کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Bed Topography for the Permeable and Impermeable Spur Dikes Group

نویسندگان [English]

  • Elham Yabarehpoor
  • Seyed Mahmood Kashefipour
چکیده [English]

     In recent decades spur dike has been one of the methods for bank protection and sediment deposition in rivers. In fact the spur dikes decrease the erosion and sediment potential rate of flow between them by improving the flow hydraulic conditions and controlling the shear velocities. Spur dike construction creates new conditions in river, which causes scour around the spur dike. Having knowledge about the amount of scour and sedimentation patterns around the spurs, helps for better and improved design of dikes. Therefore in this study the scour and sedimentation patterns around a Series of permeable and impermeable spur dikes is investigated. The experiments were carried out under the conditions of clear water and the percent of permeability of 0%(closed)to 50% in a flume with 0.56m-wide,7.3m- long and 0.6m-depth. The results show that the maximum depth of scour around the series of spur dikes and the amount of deposition between spurs reduced with increasing the spur permeability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spur Dike
  • Permeable spur dike
  • River bank protection
  • Bed topography
  • Series of spur dike