اثر بافت خاک بر انتشارپذیری کلرید سدیم در خاک و شبیه‌سازی آن با استفاده از مدل دو بعدی Hydrus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

       بررسی میزان انتشارپذیری در بافت­های مختلف خاک می­تواند در برنامه ریزی برای حفظ سفره­های آب زیرزمینی از منابع آلاینده و کنترل آلودگی در منابع آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد. مدل­هایعددیدرشبیه­سازیحرکتآبدرخاککاربردفراواندارند. در این پژوهش به بررسی اثر بافت خاک بر انتشار­پذیری  نمک در خاک­های ماسه­ای پرداخته شده است. بدین منظور پنج بافت ماسه­ای متفاوت (ماسه متوسط و اختلاط  25، 50 و75 درصدی ماسه درشت با ماسه متوسط و ماسه درشت)  با ضخامت 40 سانتی­متر تهیه و انتشارپذیری آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای انجام محاسبات مربوط به تعیین انتشار پذیری، از مدل بریگهام و برای شبیه­سازی حرکت نمک در خاک  از مدل دو بعدی هایدروساستفاده گردید.  نتایج به­دست آمده نشان داد که انتشارپذیری نمک  به اندازه ذرات و میزان اختلاط ماسه درشت با ماسه متوسط  وابسته می­باشد و با افزایش میزان اختلاط ماسه درشت با ماسه متوسط، مقدار انتشار پذیری افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soil texture on Nacl dispersivity in soil and simulating by Hydrus 2D model

نویسنده [English]

  • Masoomeh Farasati
چکیده [English]

     Evaluation of dispersivity in different soil textures can be used in solving problems related to pollutants migration of groundwater. Numerical models are frequently used for simulation of water movement in soils. In the present study, the dependence of dispersivity on the soil texture has been investigated. The textures of soils consisted of medium sand particles and medium sand particles with 25, 50 and 75 percent (by weight) of coarse sand and coarse designated by T1, T2, T3, T4 and T5 with 40 cm height of soil column respectively. For calculation of dispersivity Brigham model and for simulation of salinity movement HYDRUS software used. Results of the study indicated that the dispersivity of sandy soil was dependent on the particle size and mixture of textures. And with increase of coarse soil, dispersivity increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersivity
  • Soil texture
  • Sandy soil
  • HYDRUS
  • Brigham model