بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بستر ریپل بر روی تغییرات تنش برشی بستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازه های آبی، دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار سازه های دریایی، دانشگاه امیرکبیر

4 کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه امیرکبیر

چکیده

     اثر متقابل بین جریان آب و بستر فرسایش پذیر که همراه با انتقال رسوب می­باشد، باعث ایجاد شکل­های بستر می­شود. ریپل­ها کوچک­ترین شکل بستر هستند. در این تحقیق به بررسی تنش برشی بستر، بر روی شکل بستر ریپل پرداخته شده است. بدین منظور آزمایش­هایی در 4 شیب (0005/0تا 003/0) و با دبی­های (10تا 40 لیتر بر ثانیه) بر روی ریپل­های مصنوعی ساخته شده در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد انجام شد، برای اندازه گیری تنش برشی از دستگاه سرعت سنج سه بعدی ADV استفاده شد. نتایج برای ریپل­های ساخته شده در این تحقیق نشان داد که میزان تنش برشی بستر در روی تاج ریپل­ها حداقل مقدار خود و در روی نقطه میانی وجه بالادست ریپل حداکثر مقدار خود را دارد به­طوری­که با حرکت از تاج ریپل به سمت وجه بالادست آن روند افزایشی دارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان تنش برشی ناشی از شکل بستر 26 درصد از کل تنش برشی را شامل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study Of The Effect Of The Ripple Bed Forms On The Bed Shear Stress

نویسندگان [English]

  • Hosein Samadi-Boroujeni 1
  • Pari Maleki 2
  • Mohammad Javad ketabdari 3
  • Daruosh Maleki 4
چکیده [English]

Interaction between water flow and bed erodibility, which is associated with sediment transport and creat bed forms. Ripples are the smallest of the bed forms. Experiments  were performed with variety slopes of 0.0005 to 0.003 and discharges of 10 to 40 L/S, on the artificial ripple in  the hydraulic Laboratory of Shahrekord  University.Velocity measurements were collected using an Acoustic Doppler Velocimeter. It was observed the peak value of  bed shear stress was appear on the midpoint of upstream surface and the lowest value appear on the crest. From the crest to trough, the general bed shear stress was in a trend of increasing. It was also observed that in the case of  ripples bed forms were consist of about 26%  of total bed shear stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bed form
  • Ripple
  • Alluvial river
  • Bed Shear Stress