ایجاد سیستم هشدار سیل با رویکرد تحلیل خسارت در امر مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر میانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از حوادث طبیعی که سالانه خسارت‌های زیادی به مردم و جامعه وارد می­کند، سیل می­باشد. سیستم هشدار بهنگام سیل اطمینان حاصل می­کند که بهره­مندان نهایی سیستم پیش­بینی، هشدار مناسب را در زمان مناسب دریافت می­کنند و عکس­العمل مناسب را برای حفظ و به حداقل رسانیدن آسیب به دارایی­هایشان انجام می­دهند. در این راستا حوضه آبریز رودخانه قرنقوچای که موجب سیل­های عظیمی در شهر میانه گردیده است برای اجرای سیستم هشدار سیل انتخاب شد. در این مقاله مدلسازی هیدرولوژیکی برای حوضه مذکور با استفاده از نرم افزار HEC-HMS انجام و برای کل زیر حوضه­های به‌دست آمده، معادله روندیابی ماسکینگام مورد استفاده قرار گرفت. از میان سیلاب­های واقع شده در استان آذربایجان­شرقی، سیلاب 16/12/1382 برای واسنجی کردن مدل بارش- رواناب هشدار سیل استفاده گردید. با بررسی تداوم رگبارها و مقدار آن­ها، زمان پیش­هشدار برای هر یک از ایستگاه­های هشدار­دهنده محاسبه شد. پس از تعیین زمان پیش­هشدار براساس فراوانی رگبارهای ایستگاه هشترود، سیستم هشدار سیل برای مناطق سیل­گیر در محدوده طرح متناسب با آستانه­های درجه سیلاب طراحی گردید. براساس آسیب­پذیری روستاهای حاشیه رودخانه و مطالعه سوابق سوانح طبیعی در منطقه و ارزیابی خسارت‌های احتمالی وارده به شهر میانه، دستورالعمل اقدامات شرایط اضطرار تهیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Warning Systems Approach to Damage Analysis Indisaster Management (Case Study: Mianeh-City)

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Hajibigloo 1
  • Mohammad Rashidi 2
  • Mahboobeh Sarbazi 3
چکیده [English]

One
of the natural disasters that annually causes a lot of damage to people and
society, is flood.Timely flood warning system to ensure that final
beneficiaries forecasting system, an appropriate warning is received at the
appropriate time and the appropriate response to protect and minimize the
damage done to their finances.In this regard, Gharanghoochay river catchment,
causing massive floods in Mianeh city has been selected to implement a flood
warning system. In this paper, hydrological modeling for the basin using
HEC-HMS software was obtained and for the entire sub- basin, Muskingum dynamics
equations have been used. The flood located in east Azerbaijan province, floods
2004.06.03 calibrate the model rainfall - runoff flood warning was used.
Continuity check with showers and amount of time before the alarm warning
signal for each station was calculated. After pre-determined according to
abundance of caution showers Hashtrood station, flood warning systems for
flooding areas within the mat-o-flood plan has been designed to suit the
threshold. Under-taking damage riverbank villages and history of natural
disasters in the region and assess the damages incurred to the Mianeh city,
emergency action guidelines was prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flooding
  • Model of rainfall – runoff
  • Warning threshold
  • Flood warning
  • Emergency action plan