دوره و شماره: دوره 38، شماره 3، آذر 1394 
تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم‌آباد

صفحه 13-21

10.22055/jise.2015.11471

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومند نسب؛ عباس ملکی؛ ماشاءالله دانشور


اثر روش‌ آبشویی و کیفیت‌ آب بر شوری‌زدایی خاک‌های سنگین

صفحه 23-35

10.22055/jise.2015.11472

مجید شریفی پور؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ هادی معاضد؛ علیرضا حسن اقلی


مطالعه انتقال بار بستر در سدهای پاره‏سنگی

صفحه 155-164

10.22055/jise.2015.11482

پوریا آسیابان؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد حسین امید