بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره‌ای و مدیریت آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در نواحی خشک و نیمه­خشک
علاوه بر کمبود آب و درجه حرارت بسیار بالا، شوری شدید خاک و آب نیز مشکل­آفرین
است. برای تولید پایدار محصول در این نواحی، آبیاری قطره­ای با توجه به توان غلبه
بر محدودیت­های محیطی قابل توجیه می­باشد. به منظور مطالعه واکنش ذرت به شوری تحت
شرایط آبیاری قطره­ای و مدیریت آبیاری، آزمایشی در قالب کرت­های خرد شده بر پایه طرح
بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق دو روش مدیریتی اختلاط و تناوب یک در
میان آب شور (4، 5و 6 دسی­زیمنس بر متر) با آب رودخانه کارون، فاکتور اصلی و
تیمارهای شوری فاکتور فرعی بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش
شوری عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع، وزن هزار دانه و بهره­وری آب کاهش
یافت. مدیریت اختلاط باعث بهبود عملکرد و بهره­وری آب آبیاری در شوری­های بالاتر
گردید. در پایانمیزان کاهش محصول به ازای هر واحد
افزایش شوری خاک به طور متوسط 9 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Maize Response to Salinity under Drip Irrigation and Irrigation Management

نویسندگان [English]

  • Ali Heidar Nasrolahi 1
  • Abdilrahim Houshmand 2
  • Saeid Broumand nassab 3
چکیده [English]

     In addition of water shortage and high
temperature, severe salinity of soil and water also causes problems in arid and semi-arid
areas. In these areas, drip irrigation can overcome on environmental
limitations for sustainable crop production. To study the response of maize to salinity under
drip irrigation and irrigation management, was carried out an experiment at split plots based on randomized
complete block design. In this research, main plots were both irrigation management strategies of blending and one-alternate of saline water (4, 5 and 6 ds/m) with Karoun river
and subplots were treatments of water salinity. The results showed that by increase in salinity,
maize yield, biomass, height, 1000-grains weight and irrigation water
productivity decreased. The
blending strategies of fresh and saline water improved grain yield and water productivity in
levels of high salinity. Fainally, the rate of yield decrease for every 1 ds/m
increase in salinity of soil was about 9 percent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drip Irrigation
  • Water productivity
  • Salinity
  • Maize