بررسی اثرات غیرماندگاری افت بر سیستم انتقال آب نیروگاه برقابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     شایع‌ترین عامل به وجود آورنده جریان غیر ماندگار، باز و بسته کردن شیر­های قطع و وصل جریان است. این عمل باعث انتشار امواج فشاری در سیستم می­شود. شدت امواج فشاری به عواملی از قبیل نوع شیر، سرعت باز و بسته شدن شیر، هیدرولیک سیستم و خواص الاستیکی لوله­ها بستگی دارد. یکی از مکان­هایی که محاسبه ضربه قوچ در آن دارای اهمیت می­باشد، سیستم انتقال آب نیروگاه­های برقابی است. اگر در زمان بهره­برداری از نیروگاه­های برقابی به هر دلیل توربین از مدار خارج گردد، ضربه قوچ ایجاد
می­شود. وقوع این پدیده نه تنها به خطوط لوله، بلکه به توربین و تأسیسات نیروگاه خسارت وارد می­کند. از این­رو موضوع ضربه قوچ در سیستم انتقال آب نیروگاه­های برقابی مورد توجه محققین بوده است. در این تحقیق برای بررسی تأثیر تنش برشی غیرماندگار بر اثر بستن سریع و آهسته  شیر ویکت گیت از کد رایانه­ای استفاده گردید. بدین منظور برای محاسبه تنش برشی از دو معادله اصطکاک دیلی و همکاران و معادله توسعه یافته بروننی و همکاران در کد رایانه­ای استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در یک عدد رینولدز ثابت موج فشاری در سیکل اول، در هر دو روش اصطکاکی تقریباً یکسان بوده است و در سیکل­های بعدی امواج فشاری حاصل از روش دوم(معادله توسعه یافته بروننی و همکاران) میرایی بیشتری نسبت به زمان داشته است. در این­صورت که در هر دو بستن سریع و آهسته شیر ویکت گیت بیشینه میرایی ، در حالت بدون بعد به­طور متوسط، حدود 75درصد می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Unsteady Friction in Hydropower Plant Transport

نویسندگان [English]

  • Zahra Kanani Toudeshki 1
  • Manouchehr Fathi moghadam 2
چکیده [English]

     The most common underlying cause of unsteady flow, opening and closing the valve fusing of current. This action will cause pressure waves in the system. Pressure wave speed depends on the type of valve, the valve opening and closing speed, hydraulics system and property of elastic pipes. One of places where it is important to calculate hammer, water conveyance systems are hydro power plants. If for any reason during the operation of the hydro power station turbines out of the circuit, the water hammer will be caused. This phenomenon not only pipelines, but also damage the turbine and power plant installation. Therefore, issue of water hammer in the transmission system is a concern for many researchers' hydro power plants. In this study to determine the effect of unsteady shear stress in fast and slow closing of the wicket gate valve used computer code. In order to calculate the shear stress from two equations Daily et al and the equation of friction developed Brunone et al a computer code was used. The results obtaines that the pressure wave in a fixed the Reynolds number in the first cycle was almost identical in both methods of friction and in the next cycle, pressure waves generated by the second method (equation developed Brunone et al) damping is greater than the time. In which case, both fast and slow closing of the wicket gate valve, the non-dimensional maximum damping the second method by 75%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • unsteady flow
  • Hydropower plant
  • Unsteady friction