بررسی فرایند نگهداشت آلاینده فلز سنگین کادمیوم در نمونه رسی بنتونیت و نانورس کلوزایت Na+

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادگروه محیط زیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

     آلودگی با فلزات سنگین یکی از نگرانی­های عمده زیست محیطی در سراسر جهان می­باشد چراکه این فلزات به دلیل سمی و خطرناک بودنشان تهدیدی برای انسان، حیوان و گیاه می­باشد. کانی­های رسی که جزء اصلی خاک هستند، نقش مهمی در جذب آلاینده­های مختلف از آب­های سطحی و زیرزمینی و خاک­ها بازی می­کنند. سطح مخصوص بالا، پایداری شیمیایی و مکانیکی، ساختار لایه­ای، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، خاصیت اسیدیته­ی لوئیس و برونستد و ... باعث شده تا رس­ها به عنوان یک ماده­ی عالی برای جذب شناخته شوند. در این پژوهش به بررسی مقایسه ای میزان جذب و نگهداری کادمیوم توسط نانورس کلوزایت Na+ و نمونه رسی بنتونیت در سیستم ناپیوسته پرداخته شده است. نتایج حاکی از این است که نانورس کلوزایت Na+ به دلیل دارا بودن سطح مخصوص و ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر از بنتونیت، دارای قابلیت جذب بیشتری نسبت به بنتونیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Retention Process of Cd(II) Contaminant Using Bentonite and Nanoclay Cloisite Na+

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Motamedi 1
  • hadi Moazed 2
چکیده [English]

     Heavy metals pollution is a topic with worldwide concern because of its high toxicity to human beings, animals, and plants. The clay minerals, being important constituents of soil, have been playing this role always by taking up various contaminants as water flows over soil or penetrate underground. The high specific surface area, chemical and mechanical stability, layered structure, high cation exchange capacity (CEC), Bronsted and Lewis acidity, etc., have made the clays excellent materials for adsorption. In this study, retention process of Cd(II) contaminant using Bentonite and Nanoclay Cloisite Na+investigated. Based on data obtained in this study it can be concluded thatthe retention capacity of Nanoclay Cloisite Na+ is much more than Bentonite for Cd ions, because of high specific surface area and high cation exchange capacity of Nanoclay Cloisite Na+.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoclay cloisite Na+
  • Bentonite
  • Retention
  • Cadmium
  • pH