دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-257 
بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی

صفحه 63-72

10.22055/jise.2017.12667

لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ فریبرز عباسی؛ امیر سلطانی محمدی


ارزیابی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع

صفحه 119-129

10.22055/jise.2017.12671

جواد بهمنش؛ سعید مهدی زاده؛ توحید علیقلی نیا؛ نگار رسولی مجد


ارزیابی مدل‌های تلفیقی ARMA-ARCH و BL-ARCH در مدل‌سازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

صفحه 177-189

10.22055/jise.2017.12676

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ مرضیه عباس زاده افشار؛ جواد بهمنش