برآورد آبدهی مطمئن در سیستم های منابع آب با استفاده از بهینه سازی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

با توجه به کمبود و محدودیت شدید منابع آب در کشور، یکی از گام­های اساسی برای مدیریت، برنامه­ریزی و تامین آب طرح­­های موجود و توسعه در حوضه­های آبریز، نگاه ویژه به مقادیر حداکثر آبدهی مطمئن قابل تأمین است. از آن­جا که رژیم جریان در حوضه­های آبریز معمولاً تنظیمی بوده و تحت تاثیر سدهای مخزنی سری و موازی است، استفاده از روش­های کاربردی مناسب ضرورت دارد. در این تحقیق، به توسعه یک مدل آبدهی مبتنی بر برنامه­ریزی خطی در سیستم منابع آب سه مخزنی حوضه آبریز زهره در جنوب غرب ایران پرداخته شده است. اساس این مدل، مبتنی بر معادله­های پیوستگی ذخیره مخزن، معادله­های آبدهی در هر مخزن، معادله­های تخصیص آب و محدودیت­های ظرفیت ذخیره است که تابع هدف آن حداکثر­سازی مجموع آبدهی ماهانه قابل رهاسازی از سدهای مخزنی در یک دوره درازمدت، برای تامین نیازهای مختلف است. با پیاده­سازی مدل آبدهی، بهبود قابل ملاحظه­ای در شاخص اصلاح شده کمبود در سیستم منابع آب مورد بررسی در مقایسه با سیاست شبیه سازی استاندارد به برآورد شده است. نتایج نشان داد که در شرایط توسعه آتی، اعتماد­پذیری تامین نیازهای سیستم منابع آب زهره معادل با 83 درصد است و آبدهی مطمئن سیستم زهره معادل با 65 درصد نیازها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Yield In Water Resource Systems Using Linear Programming

نویسنده [English]

  • Mehrdad Taghian
چکیده [English]

Based on water deficits and the severe limitation of water in the country, one of the basic steps for the management, planning and water supply in available and developed projects of catchments, is estimation the maximum yield values. As flow regime in catchments is usually regular and affected by the series and parallel dams, use of appropriate and applicable methods are necessary. In this research, a yield model based on linear programming, for three reservoirs- Zohre catchment in south-west of Iran, has developed. The base of this model is including reservoir storage continuity equations, stream flow expressions in each reservoir, water allocation equations, and storage capacity limitation. The objective function is the maximization of total monthly yield for a long-term period of inflow that can be released from reservoir dams to supply demands in water resource systems. After implementing of the yield model, the modified shortage index in the water resource system has improved in comparison to Standard Operating Policy (SOP) and it has been effective in adjusting severe deficit.The results showed that the reliability for satisfying demands in developed future condition of zohre water resource system is about 83% and the yield is about 65% of demands.                  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield
  • Reliability
  • Linear programming
  • Reservoir operation
  • Optimization