تبیین موانع نهادی سازگاری سیستم منابع آب با تغییر اقلیم در حوضه قرنقو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور شناسایی و تحلیل موانع نهادی سازگاری سیستم منابع آب حوضه قرنقو با تغییر اقلیم انجام شده است. به این منظور ابتدا سازمان‌های دولتی مرتبط با مدیریت منابع آب این حوضه شناسایی و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند بازیگرانی که در مورد برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم و یا سازگاری با کم‌آبی دارای مسئولیت و یا تخصص بودند انتخاب و 22 مصاحبه در زمستان 1400 انجام شد. با تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری متن مصاحبه‌ها، موانع نهادی سازگاری با تغییر اقلیم شناسایی گردید که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: نبود جامعیت قوانین و مقررات، نبود شرایط تحقیق و توسعه، نبود تولید اطلاعات، نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، نبود تخصص‌گرایی، نبود پاسخگویی، نبود مشارکت همه بازیگران کلیدی، تمرکزگرایی و ضعف در ظرفیت یادگیری. در ادامه به‌منظور بررسی روابط پویای بین موانع از رویکرد پویایی سیستم کیفی و نمودارهای علّی بهره گرفته شد. با ترسیم نمودارهای علّی و تبیین حلقه‌های بازخوردی بین موانع نهادی سازگاری، به‌منظور ارائه پیشنهادها و اقدامات سیاستی، پنج الگو شناسایی شد. در نهایت اقدامات مداخله‌ای ارائه شده در قالب چارچوب سطوح مداخله (ILF) مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the institutional barriers to adapting the water resources system to climate change in the Qarranqu basin

نویسنده [English]

  • Fahmideh Ghorbani
Department of Economic Development and Planning, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out to identify and analyze the institutional barriers to the adaptation of the water resources system of the Qaranqo Basin to climate change. For this purpose, the government organizations related to the management of water resources of this basin were identified, and by using targeted sampling, the actors who had responsibility or expertise in climate change adaptation programs or water scarcity adaptation programs were selected. After conducting 22 interviews, theoretical saturation was achieved; each interview lasted an average of 30 minutes and was conducted in the winter of 2022. By analyzing and coding the text of the interviews, barriers to adaptation to climate change were identified. The most important institutional barriers identified are: lack of comprehensiveness of laws and regulations, lack of research and development conditions, lack of information production, lack of free access to information, lack of specialization, lack of accountability, lack of participation of all key actors, centralization, and weakness in the capacity of learning. Next, in order to investigate the dynamic relationships between barriers, the qualitative system dynamics approach and causal diagrams (CLD) were used. By drawing CLD diagrams and explaining the feedback loops between the institutional barriers to adaptation, in order to provide suggestions and policy measures, five patterns were identified and analyzed, and then suggestions were made for intervention to improve the status of the patterns. Finally, the leverage points and intervention measures were analyzed in the intervention level framework (ILF).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Capacity
  • Qualitative System Dynamic Approach
  • Casual Loop Diagram
  • Intervention Levels Framework

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 مرداد 1402
  • تاریخ انتشار: 07 مرداد 1402