نویسنده = مهرداد تقیان
تحلیل منطقه‏ای سیلاب با مقایسه مدل‏های الگوریتم درخت تصمیم‏گیری M5 و رگرسیونی

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 183-195

10.22055/jise.2018.13430

حسن اسمعیلی گیساوندانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ مهرداد تقیان


بهینه سازی قاعده جیره بندی در سدهای مخزنی از طریق اتصال الگوریتم ژنتیک به یک مدل شبیه ساز

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-50

مهرداد تقیان؛ فریدون رادمنش؛ علی محمد آخوند علی؛ علی حقیقی


کالیبراسیون دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 1-10

مهرداد تقیان؛ حسین محمد ولی سامانی؛ محسن پوررضا بیلندی