نویسنده = جمال محمدولی‌سامانی
استخراج روابط هیدرولیکی سطح مقطع رودخانه با استفاده از مدل‌سازی معکوس

دوره 42، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-14

10.22055/jise.2017.20269.1471

سوده کلامی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی‌سامانی


بررسی طراحی سیستم انتقال آب نیروگاه برق آبی مارون بهبهان

دوره 32، شماره 1، تیر 1388، صفحه 75-85

10.22055/jise.2010.13390

صادق حقیقی پور؛ جمال محمدولی سامانی