نویسنده = سمیه سلطانی گردفرامرزی
بررسی گام‌های زمانی خشک‌سالی و اثر تغییرات کاربری اراضی بر پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه پلاسجان

دوره 46، شماره 3، آذر 1402، صفحه 103-120

10.22055/jise.2023.40898.2030

نرگس بهرامی دمنه؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ مرتضی قیصوری؛ ابوالفضل عزیزیان


Suitable Regions for Rain-Fed Tree Culture in Central Zagros (Chaharmahal-Bakhtiari Province of Iran)

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-14

10.22055/jise.2020.33528.1918

Nasimeh Khalili Samani؛ Abolfazl Azizian؛ Najmeh Yarami؛ Somayeh Soltani-Gerdefaramarzi