کلیدواژه‌ها = سرعت جریان
بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های واگرا-همگرا

دوره 46، شماره 3، آذر 1402، صفحه 85-102

10.22055/jise.2022.39990.2028

محمد حسین جعفری ابنوی؛ رضا محمدپور؛ محمد کریم بیرامی


ساختار جریان و آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل تکی و دوتایی

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 75-90

10.22055/jise.2018.22861.1631

علیرضا کشاورزی؛ حسین حمیدی فر؛ لیلا خواجه نوری