کلیدواژه‌ها = سطح ایستابی
تعیین سهم اجزای شبکه جریان در اطراف زهکش‌ زیرزمینی در اراضی شالیزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22055/jise.2022.38338.1987

علی شاهنظری؛ مهدی جعفری؛ هنک ریتزما


ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-11

10.22055/jise.2016.12337

جواد رمضانی مقدم؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ موسی مسکرباشی


تاثیر شوری‌های مختلف آب زیرزمینی در صعود نمک در پروفیل خاک و تبخیر از سطح آن

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 83-91

10.22055/jise.2016.12014

مهدی ذاکری نیا؛ بهمن فکوری دکاهی؛ سیده سهیلا ابراهیمی


پیش بینی نوسانات سطح ایستابی آبخوان گربایگان برای دوره زمانی 1387 تا 1437 با استفاده از مدل عددی MODFLOW

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 41-50

احمد فاتحی مرج؛ مجید طائی سمیرمی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ سید خلّاق میرنیا