کلیدواژه‌ها = روش آبیاری
مقایسه فراهمی و جذب فسفر و پتاسیم در نیشکر در شرایط آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و آبیاری جویچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22055/jise.2024.43784.2078

اکبر کریمی؛ الهام زنگنه یوسف آبادی؛ سعید صفیرزاده


بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 81-88

مجتبی رضایی؛ ناصر دواتگر؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مسعود کاوسی؛ محسن زواره