کلیدواژه‌ها = Erosion
Effects of Soil Moisture Content on Dust Sources in Disturbed and Pseudo Undisturbed Soil in Southeastern Ahvaz

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 51-61

10.22055/jise.2021.36223.1941

Abdolazim Ghomeishi؛ Mehdi Ghomeshi؛ Mohammad Mahmoudian Shoushtari؛ Ahmad Landi؛ Mohammad Hosain Purmohammadi


بررسی آزمایشگاهی تأثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 171-186

10.22055/jise.2018.25421.1753

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


ساختار جریان و آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل تکی و دوتایی

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 75-90

10.22055/jise.2018.22861.1631

علیرضا کشاورزی؛ حسین حمیدی فر؛ لیلا خواجه نوری


بررسی سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه سیمره

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 89-99

علیرضا حسینی؛ محمود شفاعی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی