کلیدواژه‌ها = آب زلال
بررسی و مقایسه عملکرد کابل و شیار درکنترل آبشستگی پایه پل

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 23-32

الهام ایزدی نیا؛ منوچهر حیدرپور