کلیدواژه‌ها = واسنجی
شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 97-107

10.22055/jise.2016.11797

محمدرضا انصاری؛ منوچهر گرجی؛ غلامعباس صیاد؛ مهدی شرفا؛ کاظم حمادی


فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 63-76

حسام فولادفر؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم