کلیدواژه‌ها = مدیریت آب در مزرعه
بررسی اثرات کمپوست و بیوچار بر ذرت علوفه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاری و آبیاری قطره‌ای در منطقه خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22055/jise.2024.43920.2081

مهری سعیدی نیا؛ سید حسین موسوی؛ سجاد رحیمی مقدم


شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 167-180

10.22055/jise.2017.13314

نسترن زمانی؛ محسن جواهری طهرانی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید فرهاد موسوی


افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری در شرایط استفاده از آب شور در آبیاری قطره‌ای

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 187-194

10.22055/jise.2016.12354

محمد حسن لی؛ مسعود پارسی نژاد؛ حامد ابراهیمیان