نویسنده = عبدالرحیم هوشمند
حذف نیکل و کادمیم از آب‌های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 97-107

زینب غلامی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ ناهید پوررضا


ارزیابی آزمایشگاهی پوشش‌های مصنوعی زهکش‌های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-79

جواد رمضانی مقدم؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ علی حیدر نصراللهی


پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-9

مریم احمدوند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری


برآورد مکانی نسبت جذب سدیم (SAR) و میزان کلر آب زیرزمینی منطقه بوکان با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 11-20

عزیزالله ایزدی؛ مهدی دلقندی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ معصومه فراستی