نویسنده = غلامعباس صیاد
شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 97-107

10.22055/jise.2016.11797

محمدرضا انصاری؛ منوچهر گرجی؛ غلامعباس صیاد؛ مهدی شرفا؛ کاظم حمادی


بررسی تغییرات کمی وکیفی آب ورودی به تالاب هورالعظیم در اثر احداث سد مخزنی کرخه

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-8

سمیرا فولادوند؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ هادی معاضد


بررسی اثر نوع ماده جاذب‌آب بر ظرفیت نگهداری آب خاک

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 33-38

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نژاد


بررسی تأثیر تراکم بر تعداد و نوع منافذ فعال در هدایت آب یک خاک لوم با استفاده از دستگاه نفوذسنج صفحه ای

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-70

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ یعقوب منصوری