نویسنده = سولماز دشتی
ارزیابی و تحلیل ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی خورخوران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 63-75

10.22055/jise.2017.13262

سمیرا جعفری آذر؛ غلامرضا سبزقبائی؛ مرتضی توکلی؛ سیده سولماز دشتی