نویسنده = افشین تکدستان
بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-10

10.22055/jise.2017.13319

میلاد هاشمی؛ عبدعلی ناصری؛ افشین تکدستان


بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگوی وانامیLitopenaeus Vannamei)) در منطقه چوئبده آبادان

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 159-167

10.22055/jise.2016.12504

ماریا خوش دوست؛ مهدی وثوقی؛ سارا خسروی؛ الهه زلقی؛ افشین تکدستان؛ امیر عباس شیربیگی؛ محمد جواد محمدی