نویسنده = مهدی جوزی
آشکارسازی تغییرات اقلیمی در تبخیر تعرق مرجع در استان کرمانشاه با استفاده از سامانه نیاز آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22055/jise.2024.45541.2107

مهدی جوزی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ سید نرگس حسینی


بررسی حجم آب کاربردی، بهره‌‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در باغات انجیر کشور

دوره 46، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 103-118

10.22055/jise.2022.40502.2023

علی قدمی فیروزآبادی؛ فریبرز عباسی؛ مهدی جوزی؛ بهروز ابوالپور؛ نادر کوهی؛ امیر اسلامی؛ پیمان ورجاوند؛ ابوالفضل ناصری