کلیدواژه‌ها = بافت خاک
مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 181-192

10.22055/jise.2016.12506

امید شیخ اسماعیلی؛ عبد علی ناصری؛ هادی معاضد؛ فریبرز عباسی؛ خلیل اژدری


بررسی اثر نوع ماده جاذب‌آب بر ظرفیت نگهداری آب خاک

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 33-38

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نژاد