کلیدواژه‌ها = هدایت هیدرولیکی
اثر ساختمان خاک بر خصوصیات هیدرولیکی نزدیک اشباع با استفاده از دستگاه نفوذسنج مکشی

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 77-92

10.22055/jise.2018.24415.1724

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ احمد لندی


شبیه‌سازی عددی پارامترهای هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک در شرایط دو و سه بعدی و مقایسه با دیسک تنشی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 133-143

رسول قبادیان؛ بهمن فرهادی؛ رامین ملکی؛ میلاد فرمانی فرد


بررسی تأثیر تراکم بر تعداد و نوع منافذ فعال در هدایت آب یک خاک لوم با استفاده از دستگاه نفوذسنج صفحه ای

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-70

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ یعقوب منصوری