کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بررسی عددی و آزمایشگاهی خصوصیات جریان گذرا در شبکه‌ لوله ویسکوالاستیک با استفاده از تحلیل معکوس

دوره 46، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 31-44

10.22055/jise.2020.32057.1900

پروین چهارده چریکی قلی زاده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور


بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 103-116

10.22055/jise.2019.26934.1788

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا خالدیان


مقایسه‌ی روش‌های الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در تخمین یکنواختی توزیع آب در روش آبیاری بارانی

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 143-153

10.22055/jise.2015.11481

حسن ترابی پوده؛ حسن گلیج؛ ناصر نیک نیا؛ فریدون امیدی نسب


استفاده از توزیع چهار پارامتری کاپا در تخمین شاخص بارندگی استاندارد شده

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-31

یوسف حسن زاده؛ امین عبدی کردانی


بهینه سازی قاعده جیره بندی در سدهای مخزنی از طریق اتصال الگوریتم ژنتیک به یک مدل شبیه ساز

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-50

مهرداد تقیان؛ فریدون رادمنش؛ علی محمد آخوند علی؛ علی حقیقی