کلیدواژه‌ها = تنش آبی
اثرات تنش آب و کود بر عملکرد و مقدار پروتئین ذرت علوفه‌ای در سیستم کود- آبیاری

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 39-47

سپیده اعتدالی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی