کلیدواژه‌ها = قطره‌چکان
بررسی عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌کننده و غیرتنظیم‌کننده فشار در فشار و دماهای مختلف

دوره 35، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-35

علی حیدر نصرالهی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومندنسب؛ جواد رمضانی مقدم


بررسی تاثیر آب ‌شور بر گرفتگی برخی قطره‌چکان های مورد استفاده در ایران

دوره 32، شماره 1، تیر 1388، صفحه 17-25

10.22055/jise.2010.13379

مسعود فرزام نیا؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم