کلیدواژه‌ها = LARS-WG
بررسی تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان‌ها در استان اصفهان با استفاده از مدل‌های گزارش ششم تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22055/jise.2022.39312.2005

الهام مظاهری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمد جواد زارعیان؛ سید علیرضا گوهری


تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول برنج در آبخیز تجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.22055/jise.2023.42970.2057

فائزه جعفری؛ حمیدرضا مرادی؛ علی باقری


برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 89-101

10.22055/jise.2017.13164

مسعود غریب دوست؛ محمدعلی قربانی؛ عطیه حسینی زاده