نویسنده = محمد ناظری تهرودی
تعیین توابع مفصل دو بعدی بهینه در تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری

دوره 44، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-109

10.22055/jise.2020.31289.1882

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ کارلو دی میکله؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


ارزیابی مدل‌های تلفیقی ARMA-ARCH و BL-ARCH در مدل‌سازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 177-189

10.22055/jise.2017.12676

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ مرضیه عباس زاده افشار؛ جواد بهمنش


بررسی شاخص خشکسالی PCI و روند تغییرات آن در ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 195-207

10.22055/jise.2016.12356

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ علیرضا مقدم نیا؛ مجتبی مروج؛ مرضیه عباس زاده افشار