نویسنده = جواد بهمنش
تحلیل مقایسه ی دقت پنج مدل مختلف رابطه والیانتزاس در برآورد تبخیر- تعرق مرجع

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 119-132

10.22055/jise.2018.13903

سعید مهدی زاده؛ فرشاد خشائی؛ جواد بهمنش؛ رضا دلیر حسن نیا


بررسی تأثیر تابع توزیع و روش برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در تعیین شاخص شناسایی خشکسالی

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 167-183

10.22055/jise.2017.12965

حسین رضایی؛ ندا خان محمدی؛ مجید منتصری؛ جواد بهمنش


ارزیابی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-129

10.22055/jise.2017.12671

جواد بهمنش؛ سعید مهدی زاده؛ توحید علیقلی نیا؛ نگار رسولی مجد


ارزیابی مدل‌های تلفیقی ARMA-ARCH و BL-ARCH در مدل‌سازی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 177-189

10.22055/jise.2017.12676

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ مرضیه عباس زاده افشار؛ جواد بهمنش


مقایسه روش‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 75-85

10.22055/jise.2016.11794

نسرین آزاد طلاتپه؛ جواد بهمنش؛ مجتبی منتصری؛ وحیدرضا وردی نژاد