کلیدواژه‌ها = خوزستان
شناسایی و تعیین بار آلودگی آلاینده‌های کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه‌های کارون و دز

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 121-134

10.22055/jise.2016.12348

نادر حسینی زارع؛ علی غلامی؛ ابراهیم پناه پور؛ علیرضا جعفر نژادی


اثر روش‌ آبشویی و کیفیت‌ آب بر شوری‌زدایی خاک‌های سنگین

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 23-35

10.22055/jise.2015.11472

مجید شریفی پور؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ هادی معاضد؛ علیرضا حسن اقلی