کلیدواژه‌ها = کارآیی مصرف آب
تاثیر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای رقم ﺳـﯿﻨﮕﻞ ﮐـﺮاس 260

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 49-61

10.22055/jise.2017.13308

محمد امیر بابایی؛ محمد حسن بیگلویی؛ نادر پیر مرادیان


اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرم‌آباد

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 13-20

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومندنسب؛ عباس ملکی


مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-31

علی شینی دشتگل؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ حیدرعلی کشکولی