کلیدواژه‌ها = سری زمانی
استفاده‌ی تلفیقی از مدل‌های ریاضی و استوکستیک در راستای بهبود نتایج مدل‌های آب زیرزمینی

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 57-70

10.22055/jise.2018.22820.1629

سید یحیی میرزایی ارجنکی؛ رقیه امیری؛ منوچهر چیت سازان؛ آرش ندری


پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی-موجک (مطالعه موردی: دشت فیروزآباد)

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-16

10.22055/jise.2018.14057

سیده مرضیه صالحی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی؛ بهزاد منصوری؛ اباذر سلگی


پیش‌بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-13

10.22055/jise.2016.12102

بهاره شعبانی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد جباری نوقابی


تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش‌بینی آن به کمک سری‌های زمانی

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-80

رامین بهمنی؛ فریدون رادمنش؛ سیدسعید اسلامیان؛ غلامعلی پرهام


تأثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز

دوره 34، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 35-43

10.22055/jise.2011.13278

سعید شکری کوچک؛ عبدالکریم بهنیا