نویسنده = یعقوب دین پژوه
مقایسه مدل‌های خطی و غیرخطی سری‌زمانی در پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-105

فرشاد احمدی؛ یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ کیوان خلیلی


تحلیل روند تغییرات بارش‌های شمال‌غرب ایران در نیم قرن گذشته

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-73

رسول میرعباسی؛ یعقوب دین پژوه


بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 73-81

مریم رستمی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه


تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 71-82

مجتبی قزل سفلو؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری فرد


استخراج هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیکی برمبنای مخازن خطی آبشاری (مطالعه موردی : حوضه لیقوان)

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 83-94

فاطمه غلامی صومعه؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه