نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
بررسی تأثیر پوشش‌های بلند درختی روی تغییرات نیروی امواج ساحلی منفرد شکنا و ناشکنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22055/jise.2021.32311.1904

پریسا آذین فر؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان


استفاده از داده‌های بازتحلیلی و مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی رابطه بارش رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز بازفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22055/jise.2021.36292.1947

بهزاد زکی؛ علی محمد آخوند علی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمد امین مداح


بررسی عددی و آزمایشگاهی خصوصیات جریان گذرا در شبکه‌ لوله ویسکوالاستیک با استفاده از تحلیل معکوس

دوره 46، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 31-44

10.22055/jise.2020.32057.1900

پروین چهارده چریکی قلی زاده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور


تشخیص نشت در خطوط انتقال پلی‌اتیلن با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان‌گذرا

دوره 44، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-75

10.22055/jise.2018.23131.1642

اصغر اکبری؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مصطفی میرزایی جشنی


تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 17-30

10.22055/jise.2017.21607.1555

سیاوش حیدری ارجلو؛ منوچهر فتحی مقدم


کاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکل

دوره 42، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 99-114

10.22055/jise.2017.21193.1524

علی اکبر حسین رضا؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی؛ منوچهر فتحی مقدم


تخمین عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی منشعب از مخزن با استفاده از روش‌های هوشمند و آماری

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 171-184

10.22055/jise.2017.21526.1547

یاسر شیخی؛ بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهسا والی پور


تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه‌های با بستر شنی به روش پردازش تصویر

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 125-139

10.22055/jise.2017.13333

میلاد پایسته؛ بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 251-263

10.22055/jise.2017.13183

علی معتمدی نژاد؛ منوچهر فتحی مقدم؛ لیلا داودی


بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 185-199

10.22055/jise.2017.12966

لیلا داودی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ سید محمود کاشفی پور


مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 37-50

10.22055/jise.2017.12644

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ صادق حقیقی پور


بررسی اثرات غیرماندگاری افت بر سیستم انتقال آب نیروگاه برقابی

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 51-61

10.22055/jise.2016.12342

زهرا کنعانی تودشکی؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی تاثیر نوع شکل مانع بر روی خصوصیات امواج عرضی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 11-20

10.22055/jise.2016.12008

محمدحسین پور محمدی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ سید محمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی هیدرولیک جریان میرا درخطوط لوله انشعابی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 55-62

حمید تائبی؛ منوچهر فتحی مقدم


فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 63-76

حسام فولادفر؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم


تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

دوره 33، شماره 1، تیر 1388، صفحه 77-91

10.22055/jise.2009.13397

آرش جاعل؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ بابک لشکرآرا