کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
تعیین شاخص‌های تنش خشکی دو رقم کنجد محلی بهبهان و دشتستان2

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 15-28

10.22055/jise.2019.29415.1842

نادر سلامتی؛ امیرخسرو دانایی؛ لیلا بهبهانی


مقایسه تطبیقی شاخص های SPI، RDI و SPEI در تحلیل روند شدت، مدت و فراوانی خشک سالی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 117-131

10.22055/jise.2017.22113.1585

ام البنین بذرافشان؛ فوزیه محمودزاده؛ امین عسگری نژاد؛ جواد بذرافشان


برآورد ضریب تشت تبخیر به‌منظور محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-12

10.22055/jise.2017.12641

ساناز شکری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مریم قربانی


مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 39-49

10.22055/jise.2016.12341

مصطفی یعقوب زاده؛ زهرا ایزدپناه؛ سعید برومند نسب؛ حسام سید کابلی


پیش‌بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-13

10.22055/jise.2016.12102

بهاره شعبانی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد جباری نوقابی