دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-216 

مقاله پژوهشی

1. پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی-موجک (مطالعه موردی: دشت فیروزآباد)

صفحه 1-16

10.22055/jise.2018.14057

سیده مرضیه صالحی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی؛ بهزاد منصوری؛ اباذر سلگی


2. شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

صفحه 17-28

10.22055/jise.2018.13748

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ کامران خلیفه ای


8. اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

صفحه 107-118

10.22055/jise.2017.21315.1532

علی اکبرزاده؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ محمد اکبرزاده


10. مدل سازی بارش – رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل

صفحه 133-146

10.22055/jise.2017.21053.1508

محمد رضا نیک پور؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین