دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-216 

مقاله پژوهشی

پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی-موجک (مطالعه موردی: دشت فیروزآباد)

صفحه 1-16

10.22055/jise.2018.14057

سیده مرضیه صالحی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی؛ بهزاد منصوری؛ اباذر سلگی


شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

صفحه 17-28

10.22055/jise.2018.13748

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ کامران خلیفه ای


اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

صفحه 107-118

10.22055/jise.2017.21315.1532

علی اکبرزاده؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ محمد اکبرزاده


مدل سازی بارش – رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل

صفحه 133-146

10.22055/jise.2017.21053.1508

محمد رضا نیک پور؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین