نویسنده = عبدعلی ناصری
بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچار بقایای بستر قارچ بر برخی خصوصیات شیمیایی زهاب در کشت کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22055/jise.2023.44681.2093

محمد والی پور؛ سعید برومند نسب؛ لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدعلی ناصری؛ ناصر عالم زاده انصاری


Evaluation of Interpolation Techniques for Estimating Groundwater Level and Groundwater Salinity in the Salman Farsi Sugarcane Plantation

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-78

10.22055/jise.2021.36270.1944

Atefeh Sayadi Shahraki؛ Saeed Boroomand-Nasab؛ Abd Ali Naseri؛ Amir Soltani Mohammadi


تعیین میزان بهره‌وری آب ذرت در دو شیوۀ مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-34

10.22055/jise.2017.19988.1427

عبدعلی ناصری؛ رسول ترکمان سهرابی؛ سعید برومندنسب؛ عاطفه صیادی شهرکی


بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-28

سیده فاطمه اشرفی؛ عبدعلی ناصری؛ مجید بهزاد


کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 109-118

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیروس جعفری


حذف نیکل و کادمیم از آب‌های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 97-107

زینب غلامی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ ناهید پوررضا


ارزیابی آزمایشگاهی پوشش‌های مصنوعی زهکش‌های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-79

جواد رمضانی مقدم؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ علی حیدر نصراللهی


پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-9

مریم احمدوند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری


مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-31

علی شینی دشتگل؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ حیدرعلی کشکولی