کلیدواژه‌ها = جریان غلیظ
مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی ناشی از جریان غلیظ در کانال با قوس 90درجه و بستر متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2019.26796.1783

مرضیه محمدی قناتغستانی؛ مهدی قمشی


تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 193-200

10.22055/jise.2016.12507

مهوش منصوری هفشجانی؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ جواد احدیان


مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تأثیر پوشش گیاهی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 155-166

10.22055/jise.2016.12020

آتنا خلیلی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ حسین خزیمه نژاد؛ پیمان ورجاوند


شبیه‌سازی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و ژئومتری بر نقطة غوطه‌وری در جریان‌های غلیظ

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

حسن گلیج؛ مهدی قمشی؛ جواد احدیان؛ حامد ارجمندی


بررسی آزمایشگاهی ساختار ناحیه‌ی غوطه‌وری جریان غلیظ نمکی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 9-18

داریوش کرمی چمه؛ مهدی قمشی؛ حسن گلمایی؛ علی شاهنظری


بررسی شدت اختلاط جریان غلیظ در مقاطع همگرا و مقایسه آن با مقاطع ثابت و واگرا

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 13-22

سیدبهنام سروری نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود بینا


ارائه رابطه‌ای تجربی برای کشش آب توسط جریان غلیظ در مقاطع ثابت و همگرا

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-21

ایوب مرادی؛ مهدی قمشی؛ بهنام سروری نژاد


بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ رسوبی به کمک احداث مانع

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 1-15

10.22055/jise.2010.13475

سید امین اصغری پری؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی