دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-143 
بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت قزوین)

صفحه 103-116

10.22055/jise.2019.26934.1788

فهیمه شیرشاهی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا خالدیان


بررسی آزمایشگاهی فرسایش آبکندی خاک چسبنده در شرایط تحکیم و لایه ماسه‌ای

صفحه 117-128

10.22055/jise.2017.20044.1430

معصومه عاشوریان؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین بابازاده؛ حسام فولادفر