موضوعات = مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
بررسی تأثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک‌های گچی برای پوشش کانال‌های انتقال آب

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 181-194

10.22055/jise.2017.13288

بابک تقدیسی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص‌های رشد سورگوم علوفه ای

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 31-46

10.22055/jise.2017.13335

حلیمه پیری؛ حسین انصاری؛ علیرضا فریدحسینی


بررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در راه ماهی از نوع کانال ماهی- قایق رو

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 61-75

10.22055/jise.2017.16277.1235

روح الله احسانی؛ یوسف حسن زاده؛ علی رضا مجتهدی؛ مجتبی صانعی؛ هدا هدایتی


تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه‌های با بستر شنی به روش پردازش تصویر

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 125-139

10.22055/jise.2017.13333

میلاد پایسته؛ بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی تجربی تأثیر استغراق آبشکن باندال لایک بر توپوگرافی بستردر قوس ۹۰ درجه

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 141-154

10.22055/jise.2017.13339

محسن جلیلی؛ مرتضی بختیاری؛ سید محمود کاشفی پور؛ نیما شهنی کرم زاده


انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری در دشت‌های فامنین، قهاوند و رزن

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 155-167

10.22055/jise.2017.13340

ابوالفضل مجنونی هریس؛ مروت نایبی؛ علی اشرف صدرالدینی


اثر زاویه‌ی صفحه‌ی مثلثی شکاف‌دار متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر در خم 90 درجه

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 169-182

10.22055/jise.2018.13429

فرشید امیرسالاری میمنی؛ احمد فتحی؛ محمد محمودیان شوشتری


تحلیل منطقه‏ای سیلاب با مقایسه مدل‏های الگوریتم درخت تصمیم‏گیری M5 و رگرسیونی

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 183-195

10.22055/jise.2018.13430

حسن اسمعیلی گیساوندانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ مهرداد تقیان


تاثیر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای رقم ﺳـﯿﻨﮕﻞ ﮐـﺮاس 260

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 49-61

10.22055/jise.2017.13308

محمد امیر بابایی؛ محمد حسن بیگلویی؛ نادر پیر مرادیان