موضوعات = مهندسی آب و خاک
بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر روی کاهش واگرایی فیزیکی و ظرفیت باربری خاک غیرچسبنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22055/jise.2021.28293.1824

سروش فرخنده؛ حسین بهرامی؛ جواد احدیان


کاربرد مدل فیزیکی در شبیه سازی روش غرقاب دائم و متناوب خاک‌های شور و سدیمی

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-64

10.22055/jise.2020.31775.1895

درنا ستاربروجنی؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم پذیرا؛ آناهیتا پلوس


اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 163-177

10.22055/jise.2019.29090.1837

حمیدرضا بهروان؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ عبدالامیر معزی؛ مهدی تقوی


تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و فاصله جویچه‌ها بر ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در آبیاری جویچه‌ای

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 145-156

10.22055/jise.2018.24226.1712

امید بهمنی؛ سمیرا اخوان؛ محمد خرمیان؛ عباس قلیزاده خلته


بررسی عملکرد روش های داده مبنا در تخمین نقاط مهم رطوبتی در منطقه شاهرود

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 29-44

10.22055/jise.2017.22685.1617

امید نوروزی انگنایی؛ محمدجواد خلفی؛ محبوبه کریمی سورند


برنامه‌ریزی آبیاری به منظور ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 91-105

10.22055/jise.2018.23252.1650

محی‌الدین گوشه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی غلامی؛ بهرام اندرزیان؛ ابراهیم پناهپور


بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

دوره 42، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-127

10.22055/jise.2017.22168.1589

امید میرزایی؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور


تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روش معکوس در شرایط شوری خاک

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 133-144

10.22055/jise.2018.13751

مهرناز امینی؛ حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت


پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 57-72

10.22055/jise.2018.13449

ابراهیم امیری؛ افشین خورسند؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی


بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص‌های رشد سورگوم علوفه ای

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 31-46

10.22055/jise.2017.13335

حلیمه پیری؛ حسین انصاری؛ علیرضا فریدحسینی


روش جدید مدلسازی عددی نیم رخ جریان متغیر تدریجی بر مبنای روش نیوتن رافسون وفقی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 167-176

10.22055/jise.2017.14367

فرهود کلاته؛ محمد جهاندار ملک ابادی؛ یوسف حسن زاده