دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، آذر 1392 
تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش‌بینی آن به کمک سری‌های زمانی

صفحه 67-80

رامین بهمنی؛ فریدون رادمنش؛ سیدسعید اسلامیان؛ غلامعلی پرهام


کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

صفحه 109-118

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیروس جعفری